Geachte Yijing-liefhebber,

Op zaterdag 4 november 2017 is het zover.

Dan gaan de deuren van Het Huis Utrecht (nabij Utrecht CS) open om u te verwelkomen op ons 7e symposium. Voor de zevende keer op rij gaan we een hele dag gezamenlijk de Yijing bestuderen. Uiteraard nemen we een actueel en interessant thema bij de kop. De symposiumcommissie is drukdoende het thema: ‘Yijing, familie en gemeenschap’ handen en voeten te geven. Familie en gemeenschap, universeel en actueel als altijd. Immers: geen mens is ooit alleen geboren. Eenieder moet zich uiteenzetten met de situatie die hij/zij bij geboorte aantreft. Iedereen doet zijn/haar best en toch zijn de ‘uitdagingen’ vaak niet van de lucht. Vragen die we op ons levenspad tegenkomen kunnen we nu, net als 2500 jaar geleden, voorleggen aan de Yijing. En de Yijing heeft velen inzicht, helderheid en handelingsmogelijkheden geboden. Voor wie wil zien en luisteren….maar vooral doen!

Als inleider zal Herma Meulenkamp (psycholoog) uiteenzetten hoe zij – als trainer en coach bij het ITIP – werkt met de Yijing. Aan de hand van de relevante hexagrammen leidt ze u binnen in de ruimte die de Yijing schept om autonoom en vanuit eigen kracht om te gaan met levensvragen waar wij – 21ste eeuwers – voor staan. Wie van ons worstelt niet met vragen rondom gezin, familie, relaties of (werk)gemeenschap?
Klik hier voor een interview met haar.

Daarnaast zal Harmen Mesker (Yijing-deskundige) u meenemen naar de wereld van de oude Chinezen. Wat betekende voor hen familie en gemeenschap? Wie hoorden daar wel/niet bij? Welke rol speelden de ouders en de voorouders in het dagelijks leven, de mannen en de vrouwen? Allemaal boeiende vragen waar we ons over gaan buigen.
Klik hier voor een interview met hem.

Last but not least is er ruimte voor workshops door leden van onze community. Neem uw collega-Yijing-liefhebbers mee met uw werkwijze en ervaringen rondom het thema. In onze nieuwsbrief 2 (mei) leest u precies hoe u zich kunt aanmelden om in aanmerking te komen voor een plaats op 4 november. Alvast veel plezier met het uitdenken van uw workshop.

Rest mij nog u te attenderen op de mogelijkheid om de maandelijkse ‘Symposium-2017-nieuwsbrieven’ te ontvangen. Daarin zal iedere maand worden beschreven hoe inhoud en organisatie zich organisch ontwikkelen naar een inspiratiedag op 4 november.

Nog twee belangrijke links:

  • om aan te melden klik hier
  • om je in te schrijven voor de nieuwsbrief klik hier

Hopelijk gaan we elkaar ontmoeten op 4 november.

Hartelijke groet,

Paul Lem

Voorzitter Stichting Yijing Studies

Mede namens de symposiumcommissie: Lidwien Mol, Iris Haeck, Emile Weesie.

Stichting Yijing Studies