Hartelijk welkom!

Eind april 2015 is deze geheel vernieuwde website heel bescheiden ‘live’ gegaan, nadat de Stichting Yijing Studies een interne periode van opzet, structuur en activiteitenplanning heeft afgerond. Zes jaar na haar oprichtingsdatum heeft het bestuur met deze website zichtbaarheid en vorm gegeven aan deze vernieuwde basis, en is zij klaar voor een bijzondere toekomst. In Nederland is nu een stichting actief die alles wat de Yijing ( I Tjing) aangaat onder één paraplu brengt.

Graag nodigen wij u uit met regelmaat op deze website terug te keren om te zien wat er zich allemaal ontwikkelt en waar dat speciaal voor u interessant kan zijn. Suggesties zijn altijd welkom!

Met vriendelijke groet,

Namens het bestuur,

Paul Lem

Voorzitter

 

Stichting Yijing Studies