Nieuwsbrief 2019/4

september 2019
Voor iedereen die in de Yijing geïnteresseerd is.

Symposium 2019 op 16 november a.s.

‘Trigrammen en bewegende lijnen in de Yijing’

Wees er snel bij om nog gebruik te kunnen maken van de interessante vroegboekkorting (deze termijn sluit op 25 september). https://yijingstudies.nl/.

Een uniek symposium dat zijn gelijke niet kent. Het biedt een andere benadering van de Yijing. Meer nadruk op het praktische werken met de hexagrammen en trigrammen zelf. Een must voor iedere zichzelf respecterende Yijing adept.

Studiedag 2020.

Het oorspronkelijk voor dit jaar geplande symposium ‘de Yijing in de TCM praktijk’ wordt als Studiedag verplaatst naar 2020. Wil je in de voorbereiding bijdragen? Meld je bij onze penningmeester ruud.nederveen@yijingstudies.nl.

Symposium 2021.

Het lijkt ver weg, maar met dit symposium willen we een belangrijke doelgroep bereiken: de zakelijke markt. Organisaties, bedrijven, overheid; daar waar beslissingen echt impact hebben op ons leven, zowel nu als in de toekomst. De Yijing is bij uitstek geschikt om als wijze raadgever tot betere besluiten te komen. De praktische toepassing van de Yijing in ieders werkomgeving is de focus. Zou je bij de voorbereiding betrokken willen worden? Meld je aan bij onze voorzitter marcel.dierselhuis@yijingstudies.nl.

Nieuw logo.

Het is je natuurlijk al direct opgevallen. Deze Nieuwsbrief start met een nieuw logo.
De link naar de Yijing is hierbij beter herkenbaar. Wil je hier iets over kwijt? De rubriek ‘Lezers aan het woord’ kan daar in de volgende Nieuwsbrief aandacht aan besteden.

Waarom deze Nieuwsbrief?

Deze Nieuwsbrief wil zich tot een medium met tweerichtingsverkeer ontwikkelen. Het is de spreekbuis van de Stichting die informeert over allerlei Yijing onderwerpen enerzijds, maar anderzijds is ook bedoeld als uitwisselingsplatform binnen de Yijing community. Een soort ontmoetingsplaats van informatie.
Om die reden zijn ook een paar rubrieken geïntroduceerd. Op sommige plaatsen zijn die nu nog door bestuursleden ingevuld; aan jou om daar verandering in aan te brengen.

Onze nieuwe rubriek: Hoe heb ik de Yijing in mijn werk gebruikt?

Hier kan ook jouw stukje staan…

Aan het woord is Henk Melching (henk.melching@omniperspective.nl)

Gebruik van de Yijing in de start van mijn bedrijf.
Op het moment dat je zelfstandige wordt, zal vroeg of laat de Kamer van Koophandel komen met de vraag “Wat is de naam van uw bedrijf”? Mijn bedrijfsactiviteit gaat over escalatiemanagement en probleemanalyse. Nu is een naam geven aan iets of iemand best wel een stap. Een contemplatie in zichzelf en kleur bekennen in de vraag “waar ga je over”. Ik vroeg de Yijing om hulp, en kreeg hexagram 48, De Waterput. Toeval wil dat ik het jaar daarvoor in Egypte een 4-weekse wandelreis had gemaakt in de witte woestijn. Daar had ik van heel nabij meegemaakt wat de rol en functie van zo’n waterput is voor een gemeenschap eromheen. Een bron van leven, een gezamenlijke zorg en verantwoordelijkheid. Een kostbaar geschenk van de aarde.

Maar buiten het hexagram kijk ik ook altijd naar de twee trigrammen, in dit geval, bovenste trigram (de ander of context) Water; onderste trigram (ik) Wind dat ook wel als Hout door het leven gaat. Het duurde even voordat ik doorhad dat ik niet alleen een richting voor een naam van het bedrijf had gekregen maar ook een opdracht van de Yijing. Wind, onzichtbaar je werk verrichten, faciliterend niet sturend, zonder onderscheid des persoons, maar vooral grondig, dus ook in de kleine details opmerkzaam zijn. Hout, de aarding welke ik als persoon moest gaan regelen, de flexibiliteit welke ik zou moeten tonen in het proces. Water, de werkomgeving zouden situaties meebrengen waar veel emoties een gegeven zijn, waar tijdsdruk en financiële belangen een boventoon voeren.

De ervaring leert dat je in escalaties mensen ontmoet in de meest pure vorm, en dat kan koud, hard en zakelijk zijn, scherp op de snede zeker als persoonlijke belangen worden aangetast. Ik zou mij moeten kunnen vormen in de situaties welke worden aangeboden, Bruce Lee zei over dit soort contexten, “Be like water my friend”, een directe verwijzing heeft naar wu wei. Zo kreeg ik ook duidelijk zicht op het volgende leerthema in mijn leven.

De naam van mijn bedrijf voor de KvK kwam na verloop van tijd boven drijven, Omniperspective. Als offer aan de Yijing heb ik de financiële relatie met de belastingdienst “The Well” genoemd. Yijing: gereedschap voor professionals.

Onze nieuwe rubriek: Lezers aan het woord.

Hier kan ook jouw stukje staan…

Marcel Dierselhuis (marcel@betterdecisioninstitute.com)
Voor menigeen een open deur, maar toch wil ik graag aandacht vragen voor het boekje ‘De I Tjing stap voor stap’ van Harmen Mesker. Niet zijn Ankertje, maar de nieuwere uitgave van 2017. Een ‘must’ voor iedereen die van het gebruik van de Yijing serieus werk wil maken. Om die reden is het voor de 4-daagse grondige Yijing trainingscursus van Better Decision Institute onderdeel van de lesstof. Het enige wat me stoort is dat Yijing nog steeds als I Tjing wordt geschreven. Maar ja, dat ligt dan weer aan de uitgever.

Onze nieuwe rubriek: Yijing interpretatie.

Hier kan ook jouw stukje staan…

Carla Hofland (coach@co-tjing.nl)

‘Deftig Down’
Zelfverzekerd. Dat is het eerste dat in mij opkomt als ze binnenkomt. Op hoge hakken en onberispelijk gekleed. Dat wilde zij ook wel een keer doen, dat ‘gooien met zo’n boek’.
Een zakelijk dilemma. Nee ik hoef haar vraag niet te weten zeg ik; ik je verras je liever met inzichten uit de I Tjing. En hoe lang de sessie duurt, vraagt ze, want er is een afspraak op de zaak bijgekomen ziet ze net.

Ze gooit zelf 6x de drie muntjes, vrij rap. Ik schrijf de vrijgekomen lijntjes en zie hoe de trigrammen zich vormen. Met vier bewegende lijnen alles behalve in balans. Ik leg uit dat de bovenste drie lijnen, het bovenste trigram, de andere partij is, alles buiten haar. Het is De Hemel, deze staat voor het mannelijke, het scheppende, iets uit willen dragen. Dit kan een zakenpartner zijn, een vader, een mannelijke autoriteit, een leider, een echtgenoot. Ik heb haar aandacht. Het onderste trigram staat voor de vraagsteller, zijzelf. Dit is De Berg: standvastigheid, rotsvast, grenzen zoekend, in zichzelf gekeerd. En, zeg ik er nog bij, deze staat ook voor de jongste zoon. Ik zie haar verstrakken.

In beide trigrammen zitten bewegende lijnen, dat houdt in dat de situatie niet in balans is. In de bovenste is de lijn bovenaan bewegend. In het onderste trigram is zeker iets aan de hand. Met maar liefst drie bewegende lijnen compleet uit balans. Ze barst in tranen uit. Dat de I Tjing dat allemaal weet, het gaat haar boven de pet. Want, licht ze toe, dit gaat over wat haar de laatste tijd zo bezig houdt: haar man is stiefvader van haar jongste zoon en ze hebben continu hooglopende ruzie. Meer wil ze weten, veel meer. Ze haalt haar mobiel uit haar tas en belt de afspraak af. Uitgebreid bespreken we de inzichten van de I Tjing. De kenner weet dat zij ook antwoorden op haar oorspronkelijke vraag krijgt. Ik ga hier niet de hele sessie uiteen zetten, doe dat gerust zelf en stuur me je bevindingen als je dat leuk vindt. Saillant detail is dat door de bewegende lijnen beide trigrammen veranderen in hetzelfde trigram: Het Meer. En, staat het Meer (onder andere) niet voor blijmoedigheid?

Oproep!

Wil je bijdragen aan de kwaliteit van wat wij bieden en aan de groei van de Yijing community? Wil je met jouw enthousiasme voor de Yijing ook voor anderen van betekenis zijn, dan kan dat op meerdere manieren vorm krijgen. We zoeken versterking van ad hoc werkgroepen, die de handen uit de mouwen steken en het Bestuur laten besturen. Interesse? Laat het een van de Bestuursleden weten!
Ook zijn we op zoek naar versterking van het Bestuur, een secretaris en nog een extra lid. Voel je hier iets voor? Neem contact op met onze voorzitter.

Onze nieuwe rubriek: Yijing weetje.

(in deze rubriek plaatsen we korte verhaaltjes/kennis van de Yijing)
Hier kan ook jouw stukje staan…

Marcel Dierselhuis en Harmen Mesker (harmen@i-tjing.info)
Voor de meeste Yijing gebruikers is de Yijing een boek. In vele varianten, want afhankelijk van de ‘vertaler’ zijn er vele versies. Het is de tekst waar het om draait en de meeste mensen pakken direct het boek erbij als ze een raadpleging hebben gedaan. Er waren in het verleden meerdere Yi’s, maar er is er maar één heelhuids tot ons gekomen. Het is de Yi van de Zhou-dynastie, die traditioneel begint met koning Wen van Zhou; die Yi heet dan ook de Zhouyi.

Vrijwel vanaf het begin zijn er echter twee stromingen in de studie naar de Yijing (yixue) geweest: de ‘beeld en getal’ (xiangshu) versie en de ‘betekenis en principe’ (yili) versie. De eerste stroming concentreert zich op de hexagrammen als patronen van trigrammen, lijnen, het gebruik van de kalender e.d. en de tweede op de teksten van de hexagrammen en lijnen en de latere commentaren. Dit onderscheid geeft ruimte om beide kanten van studie met elkaar te verbinden en de Yijing ook als belangrijk metafysisch filosofisch werk te zien. Bij een optimaal Yijing gebruik versterken ze elkaar.

Het komende Yijing symposium richt zich dit keer met name op de eerste studierichting. Beide keynote-sprekers werken in hun professionele praktijk specifiek vanuit deze richting en onderkennen dan ook veel interpretatiemateriaal in hexagrammen dat niet uit de Yijing teksten voortkomt.

Yijing Ontmoeten

Voor minder dan de kosten van de voortreffelijke lunch een hele dag met elkaar met de Yijing werken op basis van halen én brengen….….. Dat willen we elke zaterdag wel.

Graag ondersteunt de Stichting Yijing Studies de zelfstandige groep Yijing adepten die tweemaandelijks bij elkaar komt. Dé ontmoetingsplaats voor de uitwisseling van Yijing-kennis en -ervaring. Ieder heeft zo haar/zijn manier om met de Yijing om te gaan. Dat laten we elkaar weten en daar leren we van. De volgende bijeenkomst valt op zaterdag 28 september. Iedereen die in de Yijing geïnteresseerd is en daar graag met andere Yijingers over van gedachten wisselt kan zich hiervoor inschrijven (de laatste zaterdag van de oneven maanden, met uitzondering van de maand juli, van 11:00 u – 15:00 u in het ISVW in Leusden). De kosten voor vijf bijeenkomsten bedragen €60 (inclusief een voortreffelijke broodjeslunch en drinks).

Voor informatie en aanmelding stuur je een email aan Marianne Both: amboth@ziggo.nl.

Eenvoudig abonneren op deze Nieuwsbrief.

Als je deze Nieuwsbrief nog niet direct ontvangt van de Stichting Yijing Studies en je daarvoor kosteloos en zonder verdere verplichting op wil abonneren, klik dan op deze link om je aan te melden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *