Het jaar van ‘het Onverwachte’

van de voorzitter

Het jaar 2019 begint voor de Stichting met een nieuw Bestuur en met een nieuw elan.
Sinds de opleving van de interesse in de Yijing (vernederlandst tot het nog veel gebruikte I Tjing) in de jaren 60 van de vorige eeuw en destijds vooral geadopteerd door ‘de alternatieven’ is er in onze samenleving veel veranderd.

Bij de oprichting van de Stichting in maart 2009 was al voelbaar dat grote veranderingen op til waren en de Yijing voor een veel grotere groep mensen van belang zou worden.

Eind vorig jaar hebben twee van de oprichters (Marcel Dierselhuis en Harmen Mesker) de handschoen opgenomen en samen met Ruud Nederveen een nieuw Bestuur gevormd.

De Stichting wil een onafhankelijk en niet-commercieel platform blijven, waar iedereen die in de Yijing geïnteresseerd is informatie kan vinden die haar of hem verder helpt.

Deze website is een jaar lang onaangeroerd gebleven en zal vanaf nu stapsgewijs geactualiseerd worden. Daarbij zijn we mede afhankelijk van jouw hulp.

Dit jaar bestaat de Stichting tien jaar. Zij is oorspronkelijk vooral in het leven geroepen om voor de vele anonieme Yijing gebruikers een jaarlijks symposium te organiseren en daarmee een community te bouwen. Dat blijft een belangrijke activiteit.

Veel mensen hebben het gevoel dat er grote veranderingen plaatsvinden. Bij nieuwe en complexe vraagstukken komen we met de traditionele vormen van besluitvorming voor de huidige maatschappij vaak tot onvolledige en regelmatig tot besluiten die niet goed uitpakken. Ondanks alle inspanningen en goede intenties van intelligente betrokkenen.
Het millennia oude ‘Boek der Veranderingen’ geeft nog steeds vooral in dit soort lastige vraagstukken inzichten die de strikt rationele logica ons niet biedt. Een verantwoord gebruik van de Yijing wordt daarmee een maatschappelijk belang waar de Stichting zich voor inzet.

De Stichting zal anderen die het gebruik van de Yijing ook in het maatschappelijke speelveld een rol willen laten spelen graag ondersteunen en faciliteren. En degenen die hier behoefte aan hebben over het door ons in kaart gebrachte Yijing aanbod informeren.

Momenteel wordt hard aan het komende symposium ‘gezondheidszorg in een holistische context’ gewerkt. Dat zal op 25 mei 2019 worden gehouden en daarover kun je binnenkort meer informatie in onze Nieuwsbrief verwachten.

Het Bestuur van de Stichting wil niet zozeer ‘zenden’ maar vooral faciliteren.
Graag ontvangen wij dan ook suggesties, opmerkingen en wensen van jou.

Met enige regelmaat zal een Nieuwsbrief met nieuws en wederwaardigheden verschijnen. Nog niet eerder ontvangen? Je kunt deze voortaan tot simpele wederopzegging kosteloos en zonder enige verplichting per email ontvangen. Stuur een email naar: nieuwsbrief@yijingstudies.nl met onderwerp ‘aanmelding’ en je komt op de lijst.

Voor zover je nog niet tot de Yijing community behoort, heten we je alvast van harte welkom in een groeiende groep Yijing geïnteresseerden.

Met warme groet,

Marcel Dierselhuis, voorzitter

Stichting Yijing Studies