Missie & Visie

Visie

Wij zien om ons heen dat de wereld snel en voortdurend verandert. Dat is van alle tijden. Mensen (persoonlijk, gezin, familie) en organisaties (het bedrijfsleven, de overheid, instellingen) hebben echter moeite met veranderen. Veranderingen grijpen immers vaak in op de persoonlijke levenssfeer of de werkomgeving. De moeizame omgang met veranderingen heeft te maken met een afkeer voor onzekerheid. We verliezen niet graag wat we hebben. Toch is het omarmen van verandering wanneer dat nodig is de beste remedie om uit het leven te halen wat er in zit. De Yijing ondersteunt een evenwichtige verandering. De Stichting Yijing Studies ziet in het gebruik van de Yijing (I Tjing, I Ching) een mogelijkheid bij te dragen aan een samenleving die in staat is om passend om te gaan met veranderingen.

Missie

De Stichting Yijing Studies wil een bijdrage leveren aan het evenwichtiger omgaan met veranderingen. Ze doet dit onder andere door studie naar het gedachtegoed zoals dat uit de Yijing, het Boek der Verandering, spreekt, door het stimuleren van studie van de Yijing-historie en door het gebruik van de Yijing algemeen te maken. Zij doet dit zowel door ondersteuning in het gebruik van de Yijing voor individuele ontwikkeling, als door bijdragen aan besluitvorming over maatschappelijke vraagstukken.

Toelichting

Het gebruik van de Yijing en het evenwichtiger omgaan met veranderingen begint met het goed formuleren van vragen rond situaties die zich voordoen. De Yijing komt dan in beeld als hulpmiddel om die vragen van vaak verrassende antwoorden te voorzien. De Yijing blijkt vervolgens een bron van wijsheid die ons een holistische kijk op situaties geeft, nieuwe perspectieven kan aanreiken, waardoor we situaties anders lezen en anders tegen veranderingen aan gaan kijken. En dus ook anders kunnen gaan besluiten en handelen.

 Verandering is natuurlijk van alle tijden en in het oude China is er een filosofie over veranderen ontstaan. Yijing betekent letterlijk Boek van Verandering. Wij beschouwen de Yijing als een ‘geschenk van China’ aan de wereld. De stichting bevordert de studie en het gebruik van de Yijing, zowel bij persoonlijke als maatschappelijke vraagstukken. Op die manier bevordert zij een professionele omgang met de Yijing, die op haar beurt ten goede kan komen aan het welbevinden van mensen en aan uiteenlopende processen van besluitvorming in de maatschappij.

Reacties zijn gesloten.