Nieuwe voorzitter Stichting Yijing Studies

Het jaar 2017 heeft voor het bestuur van de stichting op het gebied van de bestuurssamenstelling een belangrijke verandering ondergaan.

Marc Coenders en Paul Lem hebben besloten om na ruim 6 jaar bestuurslidmaatschap hun lidmaatschap per einde 2017 te beëindigen. Daarnaast heeft Lidwien Mol als penningmeester en twee keer symposiumorganisator ook besloten om na twee jaar haar bestuurslidmaatschap te beëindigen. Besturen ligt haar nu eenmaal minder dan organiseren.

In de afgelopen 6 jaar hebben er niet alleen 5 symposia plaatsgevonden, maar is er ook een stichtingsstructuur neergezet met Visie en Missie, een Studiehuis en Activiteitenschema opgezet en een eerste Expertmeeting en Han Boeringlezing gehouden. Verder is er veel tijd besteed aan een nieuwe huisstijl en een begin gemaakt met een nieuwe website.

Nog veel meer, vooral concrete invulling had het bestuur zich gewenst, maar tegelijkertijd heeft ze zich ook gerealiseerd dat al het werk door een beperkt aantal vrijwilligers gedaan moet worden, wat met zich meebrengt dat de verwachtingen tegen die achtergrond geplaatst moeten worden.

Een vergelijking met 6 jaar geleden is in die zin hier op zijn plaats, dat het enig overgebleven bestuurslid Johannes Bloemsma met nieuw elan en frisse blik aan de slag gaat om de stichting weer een stap verder te brengen. In de loop van het afgelopen jaar heeft zowel het bestuur als wel een flinke groep Yijing-geïnteresseerden zich meermaals gebogen over die toekomst.

De eerste belangrijke conclusie uit deze bijeenkomsten was dat het bestuur niet ‘over haar graf’ heen moest gaan regeren, maar dat een nieuw bestuur alle ruimte moet krijgen daar binnen de visie en missie zelf vorm en inhoud aan moet kunnen geven.

De tweede conclusie was dat bij toekomstige stappen tot verdere praktische en concrete invulling van de plannen een digitaal platform onontbeerlijk zou zijn. Om dat te kunnen realiseren is ook een andere invulling dan wel samenstelling qua profiel van het bestuur nodig.

Onder dat gesternte zal Johannes Bloemsma zich nu de juiste mensen om zich heen gaan verzamelen om een nieuwe volgende stap te maken.

Ik heb daar alle vertrouwen in en namens het bestuur wens ik hem daarbij veel voorspoed.

 

Paul Lem

Voorzitter (tot en met 12 december 2017)

No comments yet.

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Stichting Yijing Studies