Stichting Yijing Studies: Expertmeeting

De Stichting Yijing Studies (SYS) heeft in haar activiteitenprogramma diverse gebieden waarop zij actief is. Eén van de activiteiten die binnen het kader van het Studiehuis plaatsvindt is de zg Expertmeeting. Een Expertmeeting is één van de middelen waarmee de SYS haar visie en missie (https://yijingstudies.nl/stichting-2/missie-en-visie/ ) tracht vorm te geven en uit te dragen.

Wat is een Expertmeeting? Bij een Expertmeeting, een soort van werkconferentie, komen maatschappelijke vraagstukken in beeld, waarbij vanuit Yijing-perspectief naar de problematiek gekeken wordt. Een expert uit een bepaald vakgebied beschrijft aan de hand van die problematiek een context van het vraagstuk en stelt een vraag, waarna de Yijing geraadpleegd wordt. De raadgeving van de Yijing wordt door één of twee Yijing-deskundigen geïnterpreteerd, waarna de dialoog met de vraagsteller en vervolgens het publiek plaatsvindt.

Wij hebben Maarten Bremer bereid gevonden om vanuit het onderwijs aan deze eerste Expertmeeting mee te doen, welke plaatsvond op 30 maart 2016 in het Springhuis te Utrecht. Hij heeft daartoe de context van een actueel probleem uitgewerkt om tot de vraagstelling te komen. De twee Yijing-deskundigen waren Marcel Dierselhuis en Harmen Mesker.

Onbewuste kennis, zowel persoonlijke als collectieve, naar een bewust niveau brengen is waarmee een Yijing-raadpleging kan helpen. In deze Expertmeeting willen we kennis opdoen over ‘Bildung’ en de rol die het hbo hierin heeft.

 

Verslag

De raadpleging werd voor diegene die weinig of niet bekend zijn met de Yijing vooraf gegaan door een korte uiteenzetting over de Yijing door Yijing-deskundige Marcel Dierselhuis.

Vervolgens geeft Maarten een korte uiteenzetting over Bildung (https://yijingstudies.nl/bildung/), waarbij de volgende zinnen opvallen: In het hbo heeft Bildung geen prioriteit, geen tijd verliezen in het hbo, alles moet binnen een bepaalde tijd, rendement is belangrijk, economisch perspectief. Het centrale concept dat gelinkt wordt aan het hbo is TIJD.

Bij de omschrijving van Bildung vallen deze woorden op: betere mensen, open blik, gevoel voor verschillende perspectieven, zich verhouden tot, ruimte creëren. OPENHEID lijkt hier een belangrijk concept, of ruimte.

 

Maarten legt de vraag voor: ‘Welke rol is er voor het hoger (beroeps)onderwijs weggelegd ten aanzien van Bildung?’

De munten worden geworpen. Resultaat: hexagram 61 met de tweede lijn veranderlijk, Innerlijke Waarheid. Resulteert in hexagram 42, de Vermeerdering.

Antwoord

Hex 61

Hex 61    9/2

Hex 42

Hex 42

Harmen licht toe dat hexagram 61 een symmetrisch hexagram is, je kunt het namelijk omdraaien zonder dat het wijzigt. Het hbo = Bildung. Bildung is er al, het hoeft niet gecreëerd te worden. De tweede lijn in beweging betekent wel vaak dat je erop uit moet gaan, dat je Bildung dus laat zien.

Het onderste trigram staat voor het onderwerp (hbo) of de vragensteller en het bovenste trigram voor alles daarbuiten. Het onderste trigram is het Meer, vrolijk, positief, naïef. Het Meer heeft een spiegelende opdracht. Het bovenste trigram is een spiegeling van het onderste trigram. Waarbij wel input van buiten nodig is, anders is er sprake van dood water. Het hbo zou dus een reflectie/weerspiegeling moeten zijn van de maatschappij. Waarom komt dit er niet uit? De Berg (3-4-5) is namelijk ingepakt door de Hemel, het scheppende, dat zijn de leidinggevenden (1-2-6). De Donder (2-3-4) wordt ook gehinderd door de Hemel, het scheppende, de leidinggevenden (1-5-6).

Het bovenste trigram is Wind. Marcel beschouwt dit trigram als het doel van Bildung. Bovenin verandert niets. Wind blijft Wind. Beweging vindt plaats langs wegen der geleidelijkheid. Een werking op de lange termijn. Geen haast hebben. Dit is tegengesteld aan de karakterisering die Maarten van het hbo gaf, waar veel om tijd en rendement draait. Vervolgens gaat het erover dat door discussie energie ontstaat die beweging teweegbrengt. Dat heeft te maken met de tweede lijn: ‘…deze lijn neemt actief deel aan het gebeuren, houdt vaak hard werken in omdat er iets tot stand gebracht moet worden en geeft daarom ook de verantwoordelijke positie aan…’. Kies je woorden zorgvuldig, aldus de tweede lijn, dan reiken ze duizenden kilometers. Je moet kijken wat er zich weerspiegelt en dat moet je presenteren. Maar spiegelen is lastig in een in zichzelf opgesloten cultuur (die het hbo is).

Maarten zegt dat hij zich te verhouden heeft tot wat de maatschappij wil, je kunt niet verder dan de maatschappij.

Je zou ook kunnen zeggen dat je je te verhouden hebt tot de cultuur van het hbo. Je kunt niet verder dan het hbo. Als die cultuur in beweging komt, dan gaat de weerspiegeling er anders uitzien. Wat erin zit, komt eruit. Wat er niet in zit, komt er niet uit.

De interactie met de 16 genodigden komt hierna op gang en voegt een extra dimensie toe aan de raadpleging.

Afsluiting

Maarten kan zich goed vinden in de meerdere invalshoeken en zienswijzen die deze raadpleging heeft opgeleverd en weet dat hij het antwoord ‘dicht bij huis’ moet zoeken.

Het rondje reacties bij de aanwezigen zijn eensluidend positief met de suggestie om op deze weg door te gaan.

 

 

Stichting Yijing Studies