Op woensdag 10 juni 2015 overleed Han Boering. Han was voor velen niet alleen een geliefd auteur maar ook een uitzonderlijk Yijingkenner (I Tjing). Vanuit dit laatste gezien is hij bij een groter publiek met name bekend geworden door zijn publicaties en uitgaven, zoals: het I Tjing Handboek, de I Tjing van de 21e Eeuw, I Tjing Essenties en het Spel der Veranderingen.

Han was diep verweven met de wijsheidstraditie van de Yijing en de essenties van het taoïsme. Men zei dat hoe ouder hij werd hoe meer hij ook op een Chinese taoïst ging lijken. Zijn gevoel voor humor leek ook wel taoïstisch, fijnzinnig relativerend. Met name bij de vertaling van I Tjing voor de 21ste eeuw was merkbaar dat hij hulp kreeg vanuit de traditie. Men zegt dat de diepte van zijn formuleringen en zijn vindingrijkheid in de vertaling van het Boek der Veranderingen naar deze tijd van bijzondere proporties is.

De Stichting Yijing Studies beoogt in haar ‘visie en missie’ onder andere het stimuleren van het gedachtegoed zoals dat uit de Yijing spreekt. Zij doet dat op velerlei wijzen. Een er van is het volgende initiatief:

De Stichting Yijing Studies heeft, in overleg met en na goedvinden van zijn dochters, ter herinnering aan Han en zijn gedachtegoed de Han Boeringlezing in het leven geroepen. De bedoeling van deze in principe jaarlijks terugkerende lezing is om Han te herinneren en het Yijing-gedachtegoed dat Han heeft achtergelaten levend te houden.

De eerste Han Boeringlezing vindt plaats op zondag 29 mei 2016 tussen 19:30 en 20:30 uur. Niemand minder dan Gerben Hellinga*, zijn maatje van het eerste uur, zal deze eerste lezing verzorgen. Gerben gaat daarbij in op zijn allereerste ontmoetingen met Han, zijn samenwerking met hem en hoe hij terugblikt op Han als vriend, tijdgenoot en geestgenoot en dat alles tegen de achtergrond van de Yijing.

Programma:

18:15 – 19:15               Maaltijd (indien gereserveerd)

19:15 – 19:30               Pauze

19:30 – 20:30               Eerste Han Boeringlezing*

20:30 – 21:00               Napraat

Locatie en toegang:

Kerk van Ruigoord te Amsterdam. Voor route-informatie kun je terecht op de site van Ruigoord.

De toegangsprijs voor de lezing bedraagt € 7,50 vooraf te voldoen via inschrijving en betaling aan de hand van bijgaand in te vullen formulier. Je kunt je hier aanmelden.

Je kunt vooraf voor € 9,00 een vegetarische maaltijd gebruiken, ook vooraf te betalen aan de hand van bijgaand in te vullen formulier. Je ontvangt hiervoor een bon die je ter plekke kunt inwisselen. Je kunt je hier aanmelden en tevens aangeven of je gebruik wilt maken van de maaltijd.

 

* Gerben zal als onderdeel van zijn inleiding tevens gewag maken van zijn nieuwe boek ‘De I Tjing van Nu’, waar hij meer dan tien jaar aan gewerkt heeft.

 

 

 

 

 

Stichting Yijing Studies