Harmen Mesker

MHarmenijn fascinatie voor de Yijing is begonnen met een artikel wat eind 1982 in het tijdschrift Onkruid stond. Dit artikel was mijn eerste kennismaking met de Yijing, ik was toen zestien, en wat er werd verteld boeide me zeer, want het openbaarde aan mij een wereld die nieuw voor me was en op alle fronten volslagen onbekend. Op dat moment trok de harde structuur van de Yijing en zijn grondslagen me het meest – de Yijing liet me zien dat alles samenhang heeft en alles betekenis kan hebben als je die betekenis wilt zien. Toeval bestaat niet, en dat vond ik toen prachtig.

Wat me echter opviel was dat er nauwelijks gedetailleerde informatie over de Yijing te vinden was. Nederlandse boeken die de achtergrond en werking van de Yijing uitdiepten waren niet voorhanden, en in andere talen vond ik ook niet zo wat ik zocht. Maar hierdoor groeide mijn fascinatie alleen maar: een boek wat zoveel gelezen wordt, daar moet toch meer over te vinden zijn. En dus ben ik met veel ijver in de ziel en materie van de Yijing gedoken.

website: www.yjcn.nl

 

Stichting Yijing Studies