Jan Enuma

Jan Enuma, geboren 16-01-194Jan_Enuma5, gehuwd, 4 dochters, ex-partner van één der big four accountantskantoren, een decennium in de rol van manager van kantoor Rotterdam. Hoever ligt mijn beroepsleven af van de I Tjing

Debet kan niet zonder credit, yang niet zonder yin, Beide verwoorden iets, wat nieuwsgierig maakt over wat er achter zit. Het dichotome denkpatroon annex complementariteit geven enig begrip over alles wat onbekend, onzeker, soms mysterieus is, in onszelf en wat ons omgeeft. Socrates zei reeds dat we weten dat we niet weten. In de verbinding van die twee velden valt begripsmatig veel te winnen.
Teveel nog ligt bij de I Tjingers de nadruk op de gereedschapskist, te weinig op sober gebruik daarvan. Meer besef over de twee-dimensionalteit en haar unieke vertakking naar 64 hexagrammen bevordert die soberheid. Zo ervaar ik het gebruik van de I Tjing in de laatste jaren van een 40-jarige periode.

Raadpleging: Divinaties (de onzichtbare hand, willekeur) of questionnaires

Jij bepaalt wie/wat de Weg wijst naar het indicatieve hexagram en het vervolg-hexagram. Is dat een kracht buiten jezelf (onzichtbare hand, of het toeval) of boor je jouw onderbewuste aan? Dat is bepalend voor hoe je een hexagram vind. De intuïtieve aandacht voor deze fase van het vraag – en antwoordproces in verhouding tot de rest van dat proces, en de intuïties behorende bij jouw Weg worden kort behandeld. Verder: proeven aan Questionnaires met voor ieder dezelfde vraag.

Stichting Yijing Studies