Lex van den Bos

Pasfoto_Lex_20141023Lex van den Bos (www.linkedin.com/in/lvdbos), geboren 31 augustus 1954 in Amsterdam. Afgestudeerd als psycholoog in 1984 aan de UvA, daarna omgeschoold naar ICT.

Gewerkt als systeemontwerper/programmeur in bankwezen 1987 – 2014; laatste 5 jaar bij een internet effectenbank. Sinds 1983 Yijing adept, in 2007 begonnen met de website I Ching Online. www.ichingonline.net

Raadpleging: The making of I Ching Online

Wat de deelnemer van de raadpleging kan verwachten qua werkwijze:

  • Uitleg van de werking van de site; achtergronden. De site is geworden tot wat hij is door elke verandering/aanpassing voor te leggen aan de Yijing zelf, die zogezegd zijn eigen website bouwt.
  • Na deze introductie kunnen de deelnemers aangeven wat voor hen zelf nog zou kunnen verbeteren aan de site.Uit deze persoonlijke wensen kiezen we welke ervan wordt voorgelegd aan de Yijing.
  • Bij de interpretatie van het antwoord zullen we nagaan hoe de Yijing een psychologisch instrument is, dat niet een voor iedereen geldend antwoord geeft, maar iedere deelnemer helpt te zien wat hij/zij voor zichzelf intuïtief al wist.

Stichting Yijing Studies