Paul Lem

IVoorzitterk ben getrouwd en heb 3 kinderen. Gedurende 40 jaar heb ik management functies bekleed, waarvan de laatste 30 jaar als Algemeen Directeur van middelgrote bedrijven en een internationale ontwikkelingsorganisatie. Ik heb een achtergrond in Management, Marketing en Financiën. Daarnaast heb ik opleidingen en trainingen gevolgd op het gebied van mentale, communicatieve en creatieve vaardigheden, coaching en persoonlijke ontwikkeling. De Yijing is (naast dromen) één van de fenomenen bij zowel de persoonlijke ontwikkeling als bij het werken in de buitenwereld waarmee ik me al meer dan 40 jaar intensief bezighoud.

Presentatie: boekbespreking over voorspellen en synchroniciteit

In haar boek OVER VOORSPELLEN EN SYNCHRONICITEIT, DE PSYCHOLOGIE VAN HET BETEKENISVOLLE TOEVAL, stelt Dr. Marie-Louise von Franz, één van de oudste medewerksters van C.G. Jung, dat voorspellen meer is dan het banale waarzeggen waarin het gewoonlijk blijft steken. In plaats van een primitieve techniek om gissingen te maken of toekomst te ontdekken, blijkt voorspellen een subtiele kunst te zijn om op dezelfde precieze manier als formules dit in de wiskunde doen, verbanden te beschrijven tussen gebeurtenissen, dingen en personen. Deze wijze van voorspellen, die reeds door de Chinezen in hun Yijing en door de Maya’s in hun orakeltechniek werd toegepast, wordt ook door de westerse natuurwetenschap voor juist gehouden. Het is interessant te zien hoe vele wetenschappers, die gewend zijn causaal te denken, a-causale voorspelmethoden als astrologie, handlijnkunde, numerologie en kaartleggen onderzoeken om de grondprincipes van deze irrationele begrippen te ontdekken. Het is de verdienste van mevrouw Von Franz dat zij deze methode van onderzoek niet volgt, maar psychologisch het voorspellen tracht te verklaren. Mbv de Jungiaanse begrippenleer dringt zij de wereld van het acausale denken binnen.

Haar boek is gebaseerd op de transcriptie van een lezingenserie die Dr. Von Franz hield in 1969. De werkwijze van deze presentatie/boekbespreking is dat door de inleider wordt getracht om elk van de 5 lezingen op zijn eigen eenvoudige wijze samen te vatten en begrijpelijk te maken voor de gemiddelde leek dan wel Yijing-beoefenaar. Intuïtie, voorspellen en synchroniciteit staan volgens de inleider in nauw verband met elkaar. Intuïtie wordt door zowel Wilhelm als Jung benadrukt als onlosmakelijk fenomeen om door te kunnen dringen tot de geheimen en werkwijze van de Yijing.

website: www.droombegeleiding.nl www.droombegeleiding.nl

Stichting Yijing Studies