Saskia van der Werff

Saskia van der Werff w

Saskia van der Werff is filosoof en bedrijfskundige. In haar filosofische praktijk begeleidt zij wijsgerige gesprekken voor met name publieke organisaties. Ethisch handelen en creatief denken hebben daarbij haar specifieke belangstelling. Zij heeft daarnaast in Alkmaar een Socratisch Café en FiloCafé en is coördinator van Alkmaar in Dialoog.

Oosters denken, waaronder de Yijing, heeft voor mij een denkweg geopend waarlangs ik prachtige vergezichten en diepe denkbeelden ontmoet, die verrassend praktisch van aard zijn.

Raadpleging: Yijing dialoog: van vraag naar vraag

Normaal gesproken raadplegen we de Yijing om een antwoord op een vraag te krijgen. Toch? Nou, in deze raadpleging doen we het anders. We leggen aan de Yijing een gemeenschappelijke vraag over het thema intuïtie voor en gaan met elkaar in dialoog over het hexagram. Niet om tot een antwoord te komen maar om met elkaar te onderzoeken welke nieuwe vragen dit bij ons oproept. We zetten met elkaar de volgende stappen:

  • Kennismaking
  • Gezamenlijk formuleren van een vraag
  • Collectieve raadpleging
  • Interpreteren van het hexagram
  • Dialoog over de vragen die dit hexagram oproept
  • Reflectie over het thema intuïtie en over de dialoog

Stichting Yijing Studies