Het jaarlijkse symposium vindt plaats op zaterdag 7 november 2015 van 9.30-17 uur.
Locatie: Museum Oud Soest, Steenhoffstraat 46, 3764 BM Soest

Het programma van het symposium 2015 is nu beschikbaar.

Heb je vragen over het symposium? Neem contact op via: symposium@yijingstudies.nl

Thema: de Yijing en de functie van intuïtieve kennis

De heer van de zuidelijke zeeën was Onbesuisd, de heer van de noordelijke zeeën was Onbezonnen. De heer van het midden was Onbewust. Onbesuisd en Onbezonnen ontmoetten elkaar vaak op het grondgebied van Onbewust. Onbewust trad hen altijd vriendelijk tegemoet. Onbesuisd en Onbezonnen overlegden met elkaar hoe ze Onbewust voor zijn deugdzaamheid konden belonen. Ze zeiden: mensen hebben allemaal zeven openingen om mee te zien, te horen, te eten en te ademen. Onbewust heeft er geen. Laten we proberen ze in hem te boren. Elke dag boorden ze er een. Op de zevende dag was Onbewust dood.

Zhuang Zi

Zhuang Zi wordt weleens gezien als criticus avant-la-lettre op het onzorgvuldig omgaan met het onbewuste. Zijn geschriften zijn een waarschuwing tegen het over-rationaliseren van het leven. There is more than meets the eye. De zintuiglijke waarneming genereert een bepaalde vorm van kennis. Heel waardevol, maar is alle kennis zintuiglijk?

De Yijing (I Tjing) als kennisbron wordt al eeuwen bestudeerd en geraadpleegd. De Yijing helpt ons te duiden wat er aan de hand is in situaties, welke veranderingen kansrijk zijn en wat dat van ons vraagt. Wat is de aard van die kennis? Wat vraagt het van jou als persoon om de Yijing te raadplegen? Sommige mensen kennen wellicht meer van de Yijing dan ze zelf vermoeden. Intuïtieve kennis maakt iemand ontvankelijk voor wijsheid. We weten niet precies wat intuïtie is, maar het komt voort uit en het geeft een bepaalde toegang tot een bron die ons voedt, onderwijst en stuurt. Dat is het vertrekpunt voor het symposium in 2015.

Intuïtieve kennis en doen-door-niet-te-doen spelen een belangrijke rol in de Chinese wijsheidstradities. Intuïtieve kennis komt voort uit een leven in harmonie met de natuur en de weg. Het onbewuste laat zich niet gemakkelijk kennen door de zintuigen of met het verstand beredeneren, maar je kunt je er wel op afstemmen. Is het onbewuste de natuurlijke staat van zijn? Is het onbewuste de plaats waar yin en yang nog verenigd zijn? Veel mensen die studie maken van de Yijing, houden zich ook bezig met de vraag waar deze kennis vandaan komt en met de aard en opbouw ervan. Is het mogelijk dat wij deze kennis al in ons hebben, in ons onbewuste als kennis-zonder-vorm? Onze zintuigen geven geen directe toegang tot het onbewuste. Vandaar het belang van intuïtieve kennis.

Zie programma van het symposium

Stichting Yijing Studies