De bezieling van de Yijing: harmonie en energie

Sommige mensen gebruiken de Yijing als raadgever of orakel. Maar als je kennelijk zoveel vertrouwen in deze adviseur of ‘fortune teller’ stelt is het interessant je ook in diens denk- en leefwereld te verdiepen.

Om te beginnen is de Yijing een systeem van symbolische relaties, die uitgedrukt worden in abstracte tekens. Die relaties corresponderen met een menselijk gevoel voor verandering dat het resultaat is van eeuwenlange ervaring.
In de Yijing wordt dit gevoel voor timing en verandering, of voor wat de Franse sinoloog Jullien Les transformations silencieuses noemt, niet alleen uitgedrukt – maar ook gerelateerd aan opvattingen over levenskunst (goedheid, waarheid, schoonheid).
Zijn die opvattingen typisch Chinees of hebben ze overeenkomsten met ideeën uit het Westen? Twee van de centrale begrippen in de filosofie rondom de Yijing zijn he (harmonie) en qi (energie). Het westen heeft paradigma’s ontwikkeld die met de Yijing vergelijkbaar, maar zeker niet identiek zijn. Naast de astrologie (die ik niet zal bespreken) zijn dit de harmonieleer en de filosofie van groei en bezieling, waaruit het begrip ‘energie’ stamt vóórdat dit door de fysica in gebruik werd genomen. Zowel de Chinese als de westerse tradities bieden wegen om de Yi (‘creatieve verandering’) te herkennen en te verinnerlijken.

De Yijing is geen vluchtig esoterisch speeltje maar een boek dat spreekt uit ervaring.

Stichting Yijing Studies