De bezielde werkelijkheid van de Yijing

Inleider: Marcel Dierselhuis

De Yijing is gebaseerd op een kosmologie die we met de Westerse wetenschap beter kunnen begrijpen en die is uitgewerkt als een weg naar binnen (persoonlijke verdieping; Daoïstisch) en als een weg naar buiten (handelen in het maatschappelijk verkeer; Confucianistisch).

Een hexagram beschrijft een energetisch en sub-bewust systeem dat we gewoonlijk duiden door kennis te nemen van schriftelijke interpretaties.

In deze workshop gaan we in op de meer fundamentele en diepere interpretatielagen die in een hexagram verborgen liggen. We benutten een synergie van het ‘ware weten’ van het Oosten met het ‘intelligente kennen’ van het Westen.

In het eerste deel van de workshop wordt op een aantal zaken ingegaan; zoals de kosmologie van de Yijing, waarnemen en ervaren, directe kennis, de werking van onze hersenen, ‘matter follows mind’, het oproepen van synchroniciteit bij een raadpleging en hoe het hexagram als energetisch systeem gelezen kan worden. Daarbij spelen brontrigrammen (Fuxi en Wen) en de vijf fasen een belangrijke rol.

Deze benadering is in de voorgestelde vorm nog weinig gangbaar maar leert ons hoe een complementaire benadering vanuit het Oosterse en Westerse gedachtegoed belangrijke aanvullende informatie over de uitkomst van een raadpleging verschaft.

In het tweede deel wordt de methode interactief toegepast op basis van door workshop-deelnemers meegenomen raadplegingen. De extra informatie die daarmee verkregen wordt kan daardoor op bruikbaarheid getoetst worden.

Deelnemers hebben bij voorkeur voldoende kennis van trigrammen en hun eigen favoriete Yijing bij zich.

Stichting Yijing Studies