Introductie tot het thema

De Yijing en de bezielde werkelijkheid in het Oosten en het Westen

Ga naar het programma

“In Jin – Aarde heeft hij, of krijgt hij de hoogste vorm van vervulling en oogst hij door volharden, als een merrie die over de grenzeloze aarde loopt.
Als de edelman zelfstandig een doel zou hebben, ontstaat er verwarring, maar als hij volgt, vindt hij een duurzame positie.
Hij kan oogsten in het Zuiden en het Westen en krijgt daar vrienden met wie hij gelijkwaardig is.
In het Noorden en het Oosten verliest hij echter vrienden, daar is het einde van zijn zegeningen.
Vreedzame volharding brengt hem uiteindelijk voorspoed.” Hexagram 2 (bewerking van Gerben Hellinga)

De Yijing is ontstaan in een tijd waarin mens en natuur diep verbonden waren. Door uit te gaan van de wisselwerking tussen hemel en aarde genereerden mensen kennis over de ‘bezielde’ werkelijkheid die zijn weerslag vond in de Yijing. De hoogste wijsheid wordt vanuit het tweede hexagram gezien als zo ‘natuurlijk’ worden als de natuur.

De studie en het raadplegen van de Yijing brengt een uitwisseling op gang met de wereld waardoor we de dynamieken en patronen beter begrijpen. Daardoor wordt een omgang met onszelf en de wereld mogelijk die meer in overeenstemming is met de loop of de bedoeling der dingen. Iets wat veel mensen als natuurlijk, holistisch, spiritueel of ecologisch benoemen.

Inmiddels zien we overal in de wereld dat de verbondenheid van mens en natuur sterk onder druk staat, danwel geheel verbroken is. Tegelijkertijd signaleren wij een grote behoefte om weer meer in overeenstemming met de natuur te leven en wordt er getracht aan spiritualiteit een persoonlijke vorm te geven, in overeenstemming met wat de natuur ons biedt en gebiedt. Maar naar welke werkelijkheid zijn wij dan op zoek?

De laatste decennia zijn we serieus op zoek gegaan naar spiritualiteit in en uit het Oosten die niet voorhanden zou zijn (geweest) in het Westen. Velen zijn echter bedrogen uitgekomen en hebben het gouden elixer ook niet in het Oosten kunnen vinden. En dat lijkt logisch. Het heeft volgens Jung geen enkele zin, en het is zelfs schadelijk om je te ontwortelen van je achtergrond en cultuur om je vervolgens volledig te storten op zo’n Oosters ‘avontuur’. Jung pleit voor de weg naar binnen, de zelfrealisatie, en zie daar, dat komt helemaal overeen met de richting van oosterse, maar ook van westerse wijsgeren. Wij hoeven het dus niet ver van huis te zoeken, maar bij onszelf, geheel in de traditie van Confucius en Socrates.

Welke werkelijkheid bezielt ons en kunnen wij op onze beurt bezielen? Is het zo dat we met behulp van de Yijing datgene wat in en om ons heen gebeurt anders kunnen duiden, omdat de Yijing van die bezielde werkelijkheid uitgaat? Heeft de ontwikkeling van deze kennis tot een resultaat geleid dat wij in het Westen niet kennen of gekend hebben? En als dat zo zou zijn, wat is dan de grote aantrekkingskracht voor het Westen? Of delen wij een ‘common ground’ waardoor we de studie van de Yijing vanuit onze eigen achtergrond kunnen oppakken?

We hebben Yijing-kenners uitgenodigd een bijdrage te leveren aan ons aankomend symposium op zaterdag 5 november a.s. , dat in het teken staat van de omgang met de ‘bezielde’ werkelijkheid in het Oosten en het Westen.

Schrijf snel in!

 

Stichting Yijing Studies