Nine Star Ki – een astrologische benadering van de Yijing en het Lo Shu

Johannes Bloemsma

Nine Star Ki is een veelzijdig oosters astrologie-systeem dat uit de Yijing is voortgekomen en nauw samenhangt met de bewegingen in het Lo Shu, ook wel bekend als het Magische Vierkant.

Tijdens deze workshop leer je je eigen Nine Star Ki getallen kennen, welk levenshexagram daaruit voortkomt en hoe dit dynamische patroon doorwerkt in je leven. Het laat zien hoe jij als individu op de wisselwerking tussen de innerlijke en uiterlijke natuur neigt te reageren, en hoe je die twee krachten, zodra zij uit balans zijn, weer effectief zou kunnen harmoniseren.

Stichting Yijing Studies