Yijing en systemisch werken

Iris Haeck en Pieter Klein

Tijdens de workshop gebruiken we kennis uit een oosterse en een westerse methodiek: de Yijing en het Systemisch werken.

We diepen vraagstellingen van deelnemers uit door met name te werken met de twee trigrammen: het bovenste trigram (de buitenwereld) en het onderste trigram (de binnenwereld).

De vraagsteller verwoordt de vraag en trekt intuïtief (blind) twee trigramkaarten. Hij kiest twee representanten voor de twee trigrammen (de trigrammen blijven “blind”). De twee representanten verwoorden vanuit het systemisch werken de informatie die ze uit het energetische veld krijgen. Als de informatie en de beweging in het veld is voltooid, stopt het systemische deel.

Daarna worden de trigrammen onthuld en wordt vanuit de Yijing gereflecteerd op de vraag en de informatie uit het systemische deel.

Wil je deelnemen? Bereid een vraag voor die jou bezighoudt.

Stichting Yijing Studies