Interview met Herma Meulenkamp

Herma Meulenkamp yijing symposium 2017Wie is Herma Meulenkamp?

Herma Meulenkamp is gastspreker op het komende symposium. En dat is ze niet voor niets! Een inleiding van Herma is inspiratie voor de dag, is voedsel voor de ziel. In deze nieuwbrief een kort interview met haar als voorproefje voor 4 november.

Herma is van huis uit docent psychologie. Zij werkte als lerares en stafmedewerker HRM op het MBO/ROC. In 1995 veranderde zij haar koers en sindsdien houdt zij zich intens met de Yijing bezig. In de loop van 20 jaar studie en ervaren van de Yijing, heeft zij een geheel eigen wijze ontwikkeld om de Yijing vruchtbaar te maken voor levensvragen waar wij – 21ste eeuwers – voor staan en mee worstelen. Haar achtergrond als psychologe is onmiskenbaar in haar omgang met de Yijing.

Wil je snel een beeld van iemand krijgen? Vraag dan naar de top-3 van activiteiten die zij wil blijven doen tot aan haar dood. Herma Meulenkamp hoeft daar geen seconde over na te denken: ‘het onderzoeken, bestuderen en beleven van: de Yijing, de Bijbelverhalen en dromen, dat is wat ik zal blijven doen tot in mijn laatste uur’.

Herma, hoe ben jij zo verslingerd geraakt aan de Yijing dat 20 jaar studie je niet genoeg is?

Het was 1995, ik was begin 40 en voelde dat ik ‘iet anders wilde’, dat ikzelf ‘mijn eigen beperking begon te worden’. Ik ging naar het ITIP, een opleiding voor persoonlijke ontwikkeling om uit te vinden hoe dat ‘anders’ eruit zou moeten zien in het praktische leven. In jaar 2 kreeg ik les van Jaap Voigt over de Yijing. We mochten een voor onszelf actuele vraag in gedachten nemen. ‘Hoe kom ik morgen het familiefeest ter ere van de verjaardag van mijn zoon door?’. Vervolgens mochten we een muntje gooien: kop was Yang en betekende zoveel als: ga voorwaarts en munt was Yin, dat betekende meer zoiets als: sta open voor wat erop je afkomt, wees ontvangend. Ik gooide munt. Ik nam het serieus: wat heb ik een ontspannen en leuk familie/verjaardagsfeestje gehad!

Dat was voor mij een openbaring. Ik ‘wist’ dat dit was waar ik naar zocht. Hier wilde ik me mee uiteenzetten. Sinds die dag blijft het boek me bezighouden en boeien. Ik bestudeer, onderzoek en ervaar de Yijing op mijn eentje, met vrienden, collega’s en studenten. Dat ervaar ik altijd als boeiend, iets nieuws aanrakend, inspirerend. Binnen het ITIP geef ik inmiddels al weer jaren les, waarbij de Yijing een belangrijke rol speelt.

Je bent gevraagd om ons speciaal te inspireren rondom het thema ‘familie en gemeenschap’, wat betekent dat thema voor jou?

Als ik aan het thema ‘Yijing & familie en gemeenschap’ denk, schieten me 4 hexagrammen te binnen die iets over dat thema te vertellen hebben. Daar wil ik in mijn verhaal uitgebreid op ingaan. De grote verhaallijn zal ongeveer als volgt lopen.

Familie en gemeenschap zijn essentieel voor ieder mens. Geen mens wordt alleen geboren. Het gezin is het eerste verband waarin een mens functioneert, landt, vorm aan neemt. Dan kun je je natuurlijk de vraag stellen: waarom ben ik hier, op deze plek, in deze tijd, met deze ouders en familie op aarde gekomen? Dat is een interessante vraag waar evenwel geen definitief antwoord op is. Het kan wél een vraag zijn die richting en stimulans geeft aan je ontwikkeling. Kortom: ik zie de familie als de eerste, meest basale oefenplek voor de ontwikkeling van een mens. In dat licht plaats ik Hexagram 37.

Dan komt wat mij betreft Hexagram 60, de Beperking in beeld. Iedere geboorte betekent meteen ook beperking. Immers, we zitten ‘gevangen’ in ons fysiek, in de tijd, in de ruimte en in onze sociale omgeving. Geboren worden, het leven in een verband, een familie, een gemeenschap, is balanceren tussen begrenzing en groei. Familie en gemeenschap zijn wat mij betreft dan ook de plekken waar je de eerste beperkingen ervaart, waar kwetsuren kunnen ontstaan. Het zijn plekken waar sommige van je behoeften vervuld worden en anderen niet.

Maar met die constatering ben je er echter niet. Het leven gaat door en wil je niet stagneren dan is er werk aan de winkel. Dan komt natuurlijk Hexagram 18, het Werk aan het Bedorvene, om de hoek kijken. Hoe is de balans tussen intimiteit en ruimte? Een familie biedt – als het goed is – bescherming, een familie staat voor elkaar in, staat achter je. Maar je moet er ook tegenover elkaar kunnen staan, naast elkaar kunnen staan en je eigenheid kunnen ontwikkelen. Er liggen maden op mijn bord, wat doe ik daarmee? Antwoord geven op dat wat je als bedorven hebt ervaren, waar je pijn en verdriet aan opgedaan hebt, daar gaat Hexagram 18 over. Van essentieel belang als je het over familie en gemeenschap wilt hebben. Belangrijk als je levendig en autonoom medespeler wilt zijn in je familie en de gemeenschap.

Tenslotte wil ik hier Hexagram 13 noemen, Gemeenschap met Mensen. Dit hexagram verschilt maar in één lijn van Hexagram 37, het gezin. Voor mij gaat het hier over medemenselijkheid, humaniteit, zuster-/broederschap. Een gemeenschap is daarmee echt iets anders dan een massa of een belangenorganisatie. Het gaat hier niet over eigenbelang en macht, maar over eigenheid die dienstbaar wordt aan de groep, zodat het geheel er beter van wordt.

Dit is een eerste grove schets van waarover ik met jullie over wil spreken op 4 november.

Herma, het klinkt mij als muziek in de oren en hoop dat het velen zal inspireren naar je te komen luisteren op 4 november. Hartelijk dank voor dit interview.

Lidwien Mol

22 april 2017

Stichting Yijing Studies