Terugblik en vooruit kijken

Beste allemaal,

Tegen het einde van het jaar is het weer de tijd om de balans op te maken. Dan is terugkijken op zijn plaats, om te zien welke ontwikkelingen zich hebben voorgedaan, te evalueren hoe die verlopen zijn en of er verbeterpunten zijn.

Het bestuur heeft in de eerste helft van dit afgelopen jaar de nieuwe structuur van visie en missie afgerond en op basis daarvan een activiteitenschema opgesteld voor vier deelgebieden.

Verder zijn in deze periode de ontwerpen rondom de huisstijl in hun eindfase gekomen, met dank aan Arie van Rijn en Lotti Heijboer. Deze zijn en worden nu in alle communicatie geconcretiseerd, waarvan deze website een voorbeeld is.

Gedurende het voorjaar tot en met begin november is er hard gewerkt aan de voorbereidingen van ons 6e symposium van 7 november j.l. (zie https://yijingstudies.nl/studiehuis/symposium/symposium-2015/). Een symposium dat zeer geslaagd mag worden genoemd wanneer we kijken naar de resultaten van de enquête.

Op dit symposium konden we tevens twee nieuwe activiteiten aankondigen:

ten eerste de jaarlijkse Han Boering lezing (https://yijingstudies.nl/studiehuis/han-boering-lezing/) lezing. Dit initiatief is ontstaan na het overlijden van Han Boering. Han was een uitzonderlijk groot kenner van de Yijing en het idee voor een jaarlijkse Han Boering lezing is afgestemd met zijn nabestaanden Iris en Helena Boering. Zij hebben daar positief op gereageerd met het verzoek er iets moois van te maken.

Verder konden we ook onze eerste Expertmeeting aankondigen (zie https://yijingstudies.nl/studiehuis/expertmeeting/), als onderdeel van het Studiehuis.

Kortom, de eerste nieuwe activiteiten buiten het jaarlijkse symposium staan in de steigers of hebben al vorm gekregen.

Terugblikkend lijkt het er op dat het bestuur langzamerhand haar inspanningen van de afgelopen 3 jaar beloond ziet worden in meer concrete activiteiten, en dat zij nu aan de slag kan gaan met verdere vormgeving van haar missie (zie https://yijingstudies.nl/stichting-2/missie-en-visie/).

Dit markeerpunt was ook min of meer de aanleiding voor Marcel Dierselhuis om afscheid te gaan nemen van het bestuur. Als een van de oprichters en mede vormgever aan de nieuwe opzet en structuur heeft hij gedurende meer dan 6 jaar bijzonder veel betekend voor de Stichting. Het bestuur heeft van hem, onder terechte lofprijzingen en op gepaste wijze, afscheid genomen tijdens het laatste symposium.

Overigens, mocht iemand zich aangesproken voelen om bestuurslid te willen worden (zie https://yijingstudies.nl/stichting-2/stichting/vacant/) of te willen deelnemen in onze activiteiten, geef mij dan even een reactie!

Rest mij U mede namens het bestuur fijne feestdagen toe te wensen en een voorspoedig 2016.

Paul M. Lem

Voorzitter Stichting Yijing Studies

paul.lem@yijingstudies.nl

No comments yet.

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Stichting Yijing Studies