Nieuwe voorzitter Stichting Yijing Studies

Het jaar 2017 heeft voor het bestuur van de stichting op het gebied van de bestuurssamenstelling een belangrijke verandering ondergaan.

Marc Coenders en Paul Lem hebben besloten om na ruim 6 jaar bestuurslidmaatschap hun lidmaatschap per einde 2017 te beëindigen. Daarnaast heeft Lidwien Mol als penningmeester en twee keer symposiumorganisator ook besloten om na twee jaar haar bestuurslidmaatschap te beëindigen. Besturen ligt haar nu eenmaal minder dan organiseren.

In de afgelopen 6 jaar hebben er niet alleen 5 symposia plaatsgevonden, maar is er ook een stichtingsstructuur neergezet met Visie en Missie, een Studiehuis en Activiteitenschema opgezet en een eerste Expertmeeting en Han Boeringlezing gehouden. Verder is er veel tijd besteed aan een nieuwe huisstijl en een begin gemaakt met een nieuwe website.

Nog veel meer, vooral concrete invulling had het bestuur zich gewenst, maar tegelijkertijd heeft ze zich ook gerealiseerd dat al het werk door een beperkt aantal vrijwilligers gedaan moet worden, wat met zich meebrengt dat de verwachtingen tegen die achtergrond geplaatst moeten worden.

Een vergelijking met 6 jaar geleden is in die zin hier op zijn plaats, dat het enig overgebleven bestuurslid Johannes Bloemsma met nieuw elan en frisse blik aan de slag gaat om de stichting weer een stap verder te brengen. In de loop van het afgelopen jaar heeft zowel het bestuur als wel een flinke groep Yijing-geïnteresseerden zich meermaals gebogen over die toekomst.

De eerste belangrijke conclusie uit deze bijeenkomsten was dat het bestuur niet ‘over haar graf’ heen moest gaan regeren, maar dat een nieuw bestuur alle ruimte moet krijgen daar binnen de visie en missie zelf vorm en inhoud aan moet kunnen geven.

De tweede conclusie was dat bij toekomstige stappen tot verdere praktische en concrete invulling van de plannen een digitaal platform onontbeerlijk zou zijn. Om dat te kunnen realiseren is ook een andere invulling dan wel samenstelling qua profiel van het bestuur nodig.

Onder dat gesternte zal Johannes Bloemsma zich nu de juiste mensen om zich heen gaan verzamelen om een nieuwe volgende stap te maken.

Ik heb daar alle vertrouwen in en namens het bestuur wens ik hem daarbij veel voorspoed.

Paul Lem

Voorzitter (tot en met 12 december 2017)

 

 

 

Geachte Yijing-liefhebber,

Op zaterdag 4 november 2017 is het zover.

Dan gaan de deuren van Het Huis Utrecht (nabij Utrecht CS) open om u te verwelkomen op ons 8e symposium. Voor de achtste keer op rij gaan we een hele dag gezamenlijk de Yijing bestuderen. Uiteraard nemen we een actueel en interessant thema bij de kop. De symposiumcommissie is drukdoende het thema: ‘Yijing, familie en gemeenschap’ handen en voeten te geven. Familie en gemeenschap, universeel en actueel als altijd. Immers: geen mens is ooit alleen geboren. Eenieder moet zich uiteenzetten met de situatie die hij/zij bij geboorte aantreft. Iedereen doet zijn/haar best en toch zijn de ‘uitdagingen’ vaak niet van de lucht. Vragen die we op ons levenspad tegenkomen kunnen we nu, net als 2500 jaar geleden, voorleggen aan de Yijing. En de Yijing heeft velen inzicht, helderheid en handelingsmogelijkheden geboden. Voor wie wil zien en luisteren….maar vooral doen!

Als inleider zal Herma Meulenkamp (psychologe) uiteenzetten hoe zij – als trainer en coach bij het ITIP – werkt met de Yijing. Aan de hand van de relevante hexagrammen leidt ze u binnen in de ruimte die de Yijing schept om autonoom en vanuit eigen kracht om te gaan met levensvragen waar wij – 21ste eeuwers – voor staan. Wie van ons worstelt niet met vragen rondom gezin, familie, relaties of (werk)gemeenschap?
Klik hier voor een interview met haar.

Daarnaast zal Harmen Mesker (Yijing-deskundige) u meenemen naar de wereld van de oude Chinezen. Wat betekende voor hen familie en gemeenschap? Wie hoorden daar wel/niet bij? Welke rol speelden de ouders en de voorouders in het dagelijks leven, de mannen en de vrouwen? Allemaal boeiende vragen waar we ons over gaan buigen.
Klik hier voor een interview met hem.

Last but not least is er ruimte voor workshops door leden van onze community. Er zijn vier workshops:

 • Ontdek je familiebeeld (Harmen Mesker)
  Hoe beleef je je familie en de plek die je daarin hebt? In deze workshop ga je jouw familie-ervaring omzetten in een hexagram uit de Yijing. Samen met Harmen ga je dit hexagram vervolgens duiden. Je krijgt meer inzicht in je familie en wat familie voor jou betekent.
 • Beleef de kracht van familie met hexagram 37 (Herma Meulenkamp)
  In deze workshop worden de essentiële krachten uit hexagram 37 Het Gezin voor het voetlicht gebracht. Je zult er ervaringen mee opdoen, zodat je het beeld niet alleen begrijpt maar ook beleeft. Zo krijgt hexagram Het Gezin innerlijke betekenis voor je.
 • Collectieve identiteit in het grote geheel (Inge Knoope)
  In deze workshop onderzoeken we vragen over hoe verschillende gemeenschappen gezamenlijke doelen kunnen bereiken. We stellen een vraag aan de Yijing, het gevonden hexagram gaan we eerst lijfelijk ervaren voordat we de tekst erbij pakken. Zo verinnerlijken we het antwoord van de Yijing op meerdere niveaus.
 • Uit de kast (Frits Benoist, Carolien Horst, Frank Coolen)
  In deze praktische workshop leer je met de Yijing werken. Na een beknopte introductie begeleiden ervaren Yijing’ers je bij het stellen van vragen en het interpreteren van het antwoord. Thuisgekomen kan je Yijing uit de kast komen: je kunt het boek nu zelf raadplegen!

Wil je je aanmelden?
Stort dan € 65 per persoon op rekening NL90 TRIO 0390 1976 02 van de stichting Yijing Studies onder vermelding van je naam en ‘symposium 2017’.

Wil je meer informatie?
Kijk dan op de speciale pagina’s van het symposium (zie menubalk) of klik hier.

Hopelijk gaan we elkaar ontmoeten op 4 november.

Hartelijke groet,

Paul Lem

Voorzitter Stichting Yijing Studies

Mede namens de symposiumcommissie: Lidwien Mol, Iris Haeck, Emile Weesie.

Stichting Yijing Studies